STATION DE CORPS

reżyseria, choreografia, taniec: TOMASZ BAZAN
z udziałem PATRYCJI PŁANIK i PAWŁA KORBUSA
video: PAWEŁ KORBUS i MACIEJ POŁYNKO
muzyka: JOANNA DUDA
kostiumy: PATRYCJA PŁANIK
realizacja spektaklu: MACIEJ POŁYNKO
konsultacje choreograficzne: TANIA ANDROWSKA
współpraca: KAROLINA WESOŁOWSKA
produkcja: TEATR MAAT PROJEKT CK Lublin, OLIVER RICCO FOUNDATION oraz ART STATIONS FOUNDATION STARY BROWAR

Próby kontaktu z drugim człowiekiem. Próba uchwycenia zmian które zachodzą w nas w wyniku tego. Czy ciało jest tylko pojemnikiem? Czy moje ciało należy do mnie, czy ja należę do mojego ciała? Nierozstrzygalność tych pytań powoduje pozostawanie w ciągłym wewnętrznym procesie ruchu wobec samego siebie. Obserwuję próby przekroczenia tych granic / dance for Renate Jett

“Praca ta nazwana STATION DE CORPS to minimalistyczny i konceptualny traktat o ciele, i poszukiwaniu jego granic poprzez poddanie ciała ekstremalnym doświadczeniom ruchowych. Bazan wydaje się kontynuować już od blisko 8 lat tą drogę, którą krytycy tańca określili jako jedną z najważniejszych tego typu w kraju. Styl Bazana, który dojrzewa z każdym jego nowym spektaklem jest czymś nieporównywalnym na gruncie polskim : wyróżnia go przede wszystkim bezkompromisowe podejście do ciała, skupienie się na jego esencji, cielesności, pewnej archeologii napięć. Powstają hybrydowe spektakle o niezwykłym nasączeniu duchowością. Nowe solo Bazana nawiązuje swoim cytatem do filmu Greenawaya ‘Z 0 0’ co koresponduje z jakościami, które porusza Bazan w swoich spektaklach: samotnością, okaleczeniem,transgresją płci, futurystyczną koncepcją estetyczną” [Tania Androwska – kurator spektaklu]