interdyscyplinarna przestrzeń możliwości obrania kierunku w każdą możliwą stronę /