W czasach określanych końcem historii, która okazała się bolesnym powrotem do punktów w czasoprzestrzeni wydawałoby się nierealnych, dialog jest jedyną siłą zdolną do zbudowania pojęcia wspólnej racji. Wydaje się, że proces budowania wspólnoty (jako przeciwieństwo zrzeszenia!) jest dzisiaj za wszelką cenę sprawą godną każdego wysiłku. My wszyscy, podzieleni na fragmenty gustu, racji, stanowiska wobec realności, oczekujący zwycięstwa (swojego własnego ego) stawajmy razem! Choć słowa te brzmią po części jak groteskowe zawołanie z bestiariusza rycerskiego czas obecny stał się takim pryzmatem. Ciało postawione w centrum wytwarza inny rodzaj języka: być może jest szansa na to aby jak mówi Anna Halprin „było [ono] osią naszej wspólnoty, kiedy język wytwarza zbyt dużo konfliktów nazywając świat. Natomiast ciało będzie zawsze wspólne”.

Przez cały rok 2017 w Lublinie, wspólnie z zaproszonymi artystami przyglądaliśmy się ich procesowi pracy studyjnej aby na koniec roku spotkać się w wspólnej przestrzeni prezentacji. MAAT FESTIVAL jest pierwszym rezydencyjny festiwalem w Polsce, który zapewnia laboratoryjne warunki pracy zaproszonym tancerzom: finalnie powstają prace, które w ściśle określonej przestrzeni prezentacji są obserwowane i poddawane analizie.

IX edycja platformy rezydencji bada w tym roku związki pomiędzy ciałem performera/tancerza a wszystkim tym, co klasyfikować możemy jako „narodowe” w szerokim ujęciu próby określenia statusu artysty. Nie sięgamy do klasyki ale poddajemy pod analizę sam fakt tworzenia kontekstów.

Narodowe ciało artystów to tkanka/matryca skupiająca w sobie zarówno to co lokalne jak i to co nie dające się uchwycić w cyfrowej fali ery „post”. Czy „kolekcja narodowa” kształtowana będzie w przyszłości z rozbitych pryzmatów różnych pól i linków dotyczących naszej globalnej zbiorowości bez mitotwórczego etosu bohatera? Oddajmy ciała naszym narodowym artystom! Spotkajmy się! # Tomasz Bazan kurator programu

program IX MAAT FESTIVAL CIAŁO NARODOWE 2017

7_12

18:00 project monster #bazan #sala widowiskowa centrum kultury

20:00 bankiet #maatfestival2017 #oratorium centrum kultury

20:30 pokaz filmu podsumowującego #maatfestival2016 #oratorium centrum kultury

8_12

19:00 jumpcore #sakowicz #sala widowiskowa centrum kultury

20:30 parasite now #1: biedny pokoik polskiej wyobraźni #wach #sala widowiskowa centrum kultury

9_12

18:00 ocieram #kołodziejczyk #sala widowiskowa centrum kultury

19:30 prywatna inwentaryzacja / jak umierają zające #tuka/wach #oratorium centrum kultury

21:00 wycieka ze mnie samo złoto #piotrowska #sala widowiskowa centrum kultury

10_12

18:00 national affairs #szostak #sala widowiskowa centrum kultury

20:30 blur / close up #leśnierowska #sala czarna #galeria labirynt

# wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, za okazaniem wejsciowki. wejsciowki do pobrania w kasie centrum kultury w lublinie od 1.12.2017

MAAT FESTIVAL CIAŁO NARODOWE 2017 idea, koncept, kurator programu: TOMASZ BAZAN / produkcja: JOANNA KOLSTRUNG i ARKADIUSZ SŁAWEK / współpraca: KAROL RĘBISZ, MACIEJ POŁYNKO, EWELINA KRUSZEWSKA, TOMASZ FABIAŃSKI, MACIEJ RUKASZ / zrealizowano z środków: Centrum Kultury w Lublinie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego