MAAT FESTIVAL ‘CIAŁO NARODOWE’ właśnie się rozpoczął ! Przez cały rok 2017 w Lublinie wspólnie z zaproszonymi artystami będziemy przyglądać się ich procesowi pracy studyjnej aby na koniec roku spotkać się w wspólnej przestrzeni prezentacji. MAAT FESTIVAL jest pierwszym rezydencyjny festiwalem w Polsce, który zapewnia laboratoryjne warunki pracy zaproszonym tancerzom: finalnie powstają prace, które w ściśle określonej przestrzeni prezentacji są obserwowane i poddawane analizie.

IX edycja platformy rezydencji bada w tym roku związki pomiędzy ciałem performera/tancerza a wszystkim tym, co klasyfikować możemy jako ‘narodowe’ w szerokim ujęciu próby określenia statusu artysty. Nie sięgamy do klasyki ale poddajemy pod analizę sam fakt tworzenia kontekstów w określonym, mentalnym miejscu myślenia, którego granice określa nasz język. Narodowe ciało artystów to tkanka/matryca skupiająca w sobie zarówno to co lokalne jak i to co nie dające się uchwycić w cyfrowej fali ery ‘post’. Czy ‘kolekcja narodowa’ kształtowana będzie w przyszłości z rozbitych pryzmatów różnych pól i linków dotyczących naszej globalnej zbiorowości bez mitotwórczego etosu bohatera ? Oddajmy ciała naszym narodowym artystom ! Spotkajmy się !

MAAT FESTIVAL ‘CIAŁO NARODOWE’ idea koncept, kurator programu TOMASZ BAZAN / produkcja JOANNA KOLSTRUNG i ARKADIUSZ SŁAWEK / współpraca: KAROL RĘBISZ, TOMASZ FABIAŃSKI, MACIEJ RUKASZ / zrealizowano z środków Centrum Kultury w Lublinie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego