DAYS FOR DANCING open space

koncept, taniec: TOMASZ BAZAN
video, realizacja zdjęć: PATRYCJA PŁANIK

czekam na / rozmawiam z / poruszam się dla / jestem z

Wszystko opiera się na spotkaniu. Tomasz Bazan tańczy dla odwiedzającej go osoby, realizując jej wyobrazenie o przestrzeni dialogu poprzez ciało. W trakcie spotkania ustalają wspólne ramy i reguły wzajemnego pozostawania z sobą – scenariusz lokuje się w realnym, żywym procesie obecności. Ważny jest tutaj kontekst i tożsamość miejsca, które kształtuje tę medytację.

ciało – ruch  – gość –  spotkanie – reakcja – obecność – koniec

“DAYS FOR DANCING jest niezwykłym performancem Tomasza Bazana, ukazującym wartość tańca i samego spotkania zderzonego z konceptualną sztuką. Tancerz świadomie rezygnuje z kontekstu sceny, widowni aby bez bagażu dramaturgii, narracji i krytyki dokonać aktu artystycznego i szukać realnego kontaktu z człowiekiem. Performance Tomasza Bazana jest silnie oddziałującym aktem uświadomienia sobie tego, co stanie się jeśli społeczeństwo wymaże artystę, sztukę z przestrzeni społecznej” MARIA MARICK

“Przez dwa dni Bazan zapraszał indywidualnych wizytatorów na dość intymne spotkania w składzie: tancerz, jeden widz i oko kamery (w ręku Patrycji Płanik). Trudno opisać, co dzieje się podczas spotkania, gdyż każdy odwiedzający traktuje je na własny, niepowtarzalny sposób. Do dyspozycji ma pustą salę, Tomasza Bazana, siebie oraz ewentualny wybór muzyki ze spotify. Jak tłumaczy Bazan, zaprasza do zupełnie pustej, zminimalizowanej przestrzeni, obdartej ze sceniczności. Redukuje obstawę świateł i scenicznych środków tak, by maksymalnie otworzyć się na przypadkowość tego, co się stanie pod wpływem działania widza. Właśnie tego typu gest twórczy doskonale wpisuje Bazana w przestrzeń pomiędzy tańcem a performancem” NATALIA WILK