#joanna leśnierowska #aleksandra borys #michiel keuper #blur / close up 10_12 / 20:30 #galeria labirynt #sala czarna

Punktem wyjścia dla blur stał się intencjonalny gest rozmazywania obrazu. Mimo, że obecny w tradycji europejskiego malarstwa już od czasów Leonarada da Vinci i jego techniki zmiękczania konturów (sfumato), to jednak dopiero wraz z praktyką Gerharda Richtera (który od końca l.60 XX w. pozbawiał swe fotorealistyczne obrazy ostrości) rozmyte powierzchnie i kształty stały się jednym z centralnych motywów malarstwa oraz fotografii (i post-fotografii) współczesnej. Twórcy rozmazują obrazy celowo i na wiele różnych sposobów, aplikując różnorodne koncepty i strategie. W procesie pracy nad spektaklem realizowanym z artystami wielu różnych dziedzin, eksplorowaliśmy możliwość „blur”
w kontekście ciała i choreografii poszukując sposobów przetłumaczania idei „rozmaz(yw)ania” na wszystkie poziomy spektaklu. „Rozmazanie” rozumieliśmy na dwa sposoby – dosłownie: jako pozbawienie ostrości/kształtu/formy (lub niemożność utrzymania jednej formy), i metaforycznie – jako wizualną i fizyczną reprezentację kondycji, w której pozbawieni zostajemy wcześniej rozpoznanych i powszechnie akceptowanych punktów odniesienia oraz bezustannie, zarówno w mikro, jak i makro skali, doświadczamy sfragmentaryzowanej rzeczywistości pełnej skrawków obrazów i dźwięków, szczątków informacji, odprysków idei i ideologii…

Blur/ close up oferuje intymne spotkanie z materiałem pierwszej (prezentowanej w tradycyjnym, frontalnym układzie) wersji spektaklu.

#pomysł & kompozycja: joanna leśnierowska #wykonanie: aleksandra borys #scenografia & kostium: michiel keuper #światło: joanna leśnierowska (przy współpracy koncepcyjnej jana maertensa) #realizacja techniczna: łukasz kędzierski #trening głosu: katarzyna sitarz #oprawa graficzna: michał łuczak #produkcja: joanna leśnierowska #koprodukcja: art stations / foundation by grażyna kulczyk / przy wsparciu wpzimmer antwerp oraz visegrad artist residency program for performing arts (VARP-PA) #zdjęcia: © jakub wittchen

Joanna Leśnierowska# od 2003 roku, równolegle do swej pracy kuratorskiej dla Art Stations Foundation, rozwija niezależną praktykę jako choreograf i dramaturg, a często także reżyser światła zarówno w projektach własnych, jak i innych artystów. Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Joanna była jedną z pierwszych osób profesjonalnie piszących o współczesnym tańcu i choreografii publikując w czołowych polskich czasopismach teatralnych („Didaskalia”, „Teatr”), a także poza Polską. Wykładała także gościnnie na uniwersytetach w Poznaniu i Krakowie. W 2004 roku w ramach fundacji Art Stations, stworzyła i prowadzi pierwszy w Polsce program rozwoju choreografii Stary Browar Nowy Taniec (www.artstationsfoundation5050.com) nieprzerwanie wspierając rozwój polskich artystów tańca. W latach 2003-2009 Joanna współtworzyła Towarzystwo Gimnastyczne (kolektyw i stowarzyszenie), w ramach którego powstały 3 spektakle: „Whatever you wish” (2003) „Obcojęzyczność” (2005) i „nic” (2007). Współpracowała m.in. z Arkadim Zaidesem, Lią Haraki, Martą Ladjánszki, Jurijem Konjarem, Januszem Orlikiem, Renatą Piotrowska i Marią Stokłosą. W 2011 roku stworzyła swój pierwszy w pełni autorski spektakl (”rekonstrukcja”). W 2013 roku razem z Januszem Orlikiem stworzyła solo „Insight” nagrodzone za najlepszą choreografię podczas Polskiej Platformy Tańca 2014. W styczniu 2014 roku odbyła się premiera jej trio „… (rooms by the sea)”, która zapoczątkowała długofalową praktykę pracy z obrazami („Ćwiczenia w patrzeniu”). W 20015/2016 Joanna zainicjowała i poprowadziła Projekt Yanka Rudzka, który połączył tancerzy polskich i brazylijskich w twórczym dialogu inspirowanym niestylizowanymi tańcami tradycyjnymi obu krajów. Jednym z głównych rezultatów projektu była premiera grupowej choreografii „Zaczyn” w ramach międzynarodowego Festiwalu VIVADANÇA w Salvadorze (kwiecień 2016).

Aleksandra Borys# pracuje zarówno na polu choreografii, jak i sztuk wizualnych, video, instalacji, fotografii, ekologii, astronomii, i kosmologii. Ukończyła kierunek Art and Science w Central Saint Martins/ Universytet Sztuki w Londynie, wcześniej studiowała taniec w szkole Codarts w Rotterdamie. Jest także absolwentką Panstwowej Szkoły Baletowej w Łodzi. Od 2014 roku prowadzi badania nad relacją ciała człowieka do Ziemi i Wszechświata, zarówno na poziomie naukowym oraz kulturowym. W swoich pracach video portretuje ucieleśnienie teorii z tym związanych (filmy krótkometrażowe: „9,81* states of attempts” 2015, „Selfportret” 2013, „Unisono” 2013). Łącząc choreograficzne myślenie z sztuką wizualną, tworzy instalacje, które oferują widzowi fizyczne doświadczenie łączności, konsekwencyjnośći wydarzeń, oraz daje możliwość fizycznego doświadczania zagadnień naukowych („SpaceSnake” 2016, „Movementscape” 2015, „Air Mapping” 2013, „A2C+CA2+C2A” 2012.) Prace choreograficzne Aleksandry krążą wokół poszukiwań ruchowych, możliwości fizycznych oraz funkcjonalności ciała ludzkiego w różnych środowiskach („Unisono” 2013, „bezsens- an action painting” „re-act”2010). Zadebiutowała solo „Lost in Details” stworzonym w ramach programu Solo Projekt 2010. Stypendystka wielu programów ministerialnych oraz międzynarodowych. W 2015 Aleksandra jako pierwsza otrzymała Stypendium Badawcze Grażyny Kulczyk na badania z zakresu art and science.

Michiel Keuper# jest absolwentem projektowania mody w Instytucie Sztuki ArtEz w Arnhem w Holandii. Pod własnym szyldem Keupr/van Bentm wielokrotnie prezentował kolekcje w ramach Tygodnia Mody w Paryżu, a jego prace znalazły się w wielu międzynarodowych publikacjach oraz zbiorach muzeów mody i wystawiane były m.in. w Ameryce, Anglii, Japonii, Włoszech i Francji. Michiel łączy prace projektanta z akademicką karierą pedagogiczną (głównie w Holandii i Niemczech, od zeszlego roku także w poznańskiej School of Form). W ostatnich latach jego praktyka poszerzyła się o sztuki wizualne, scenogarfię i performans. Jego artystyczne współprace obejmują projekty kostiumów i przestrzeni dla Meg Stuart, Petera Pleyera, Juliana Webera, Jessa Curtisa i Claire Cunningham, Lei Moro, Martina Nachbar, Antoniji Livingstone, Sheeny McGrandles, Jeremy’ego Wade’a, Miguela Gutierrez i Hany Lee Erdman.

MAAT FESTIVAL CIAŁO NARODOWE 2017 idea, koncept, kurator programu: TOMASZ BAZAN / produkcja: JOANNA KOLSTRUNG i ARKADIUSZ SŁAWEK / współpraca: KAROL RĘBISZ, MACIEJ POŁYNKO, EWELINA KRUSZEWSKA, TOMASZ FABIAŃSKI, MACIEJ RUKASZ / zrealizowano z środków: Centrum Kultury w Lublinie oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
 
 
 

foto. Michał Łuczak